1 3000 300 120 30 https://www.yimyamtv.com 960 1
site-mobile-logo

หนูยิ้มหนูแย้ม | ปลูกต้นหอม

หนูน้อยเกษตรกรตอนนี้หนูยิ้มหนูแย้มจะมาปลูกต้นหอม ที่ใส่หัวหอมใหญ่กับหัวแดง มาเอาหั่นตัดตรงหัวออกแล้วก็มาทำการปลูก กิจกรรมเด็กนี้อยากให้หนูยิ้มหนูแย้มได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเติบโตของพืชผักต่างๆและได้ลงมือทำเอง ซึ่งเขาภาคภูมิใจมากๆที่ปลูกต้นหอมเองได้ และก็นำไปทำกับข้าว ซึ่งเขาจะยอมกินผักกินต้นหอมที่ตัวเองปลูกเองได้อีกด้วย ซึ่งเป็นสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้อีกหนึ่งอย่างที่แม่ๆท่านไหนกำลังหากิจกรรมให้ลูกอยู่ ลองนำกิจกรรมนี้ไปลองดูได้เลย

หนูน้อยเกษตรกรตอนนี้หนูยิ้มหนูแย้มจะมาปลูกต้นหอม ที่ใส่หัวหอมใหญ่กับหัวแดง มาเอาหั่นตัดตรงหัวออกแล้วก็มาทำการปลูก กิจกรรมเด็กนี้อยากให้หนูยิ้มหนูแย้มได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเติบโตของพืชผักต่างๆและได้ลงมือทำเอง ซึ่งเขาภาคภูมิใจมากๆที่ปลูกต้นหอมเองได้ และก็นำไปทำกับข้าว ซึ่งเขาจะยอมกินผักกินต้นหอมที่ตัวเองปลูกเองได้อีกด้วย ซึ่งเป็นสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้อีกหนึ่งอย่างที่แม่ๆท่านไหนกำลังหากิจกรรมให้ลูกอยู่ ลองนำกิจกรรมนี้ไปลองดูได้เลย

Previous Post
Next Post
0 Comments
Leave a Reply