1 3000 300 120 30 https://www.yimyamtv.com 960 1
site-mobile-logo

ละครสอนใจเด็ก | หนูยิ้มหนูแย้มอยากได้ของขวัญ

ละครสอนใจเด็ก ตอน หนูยิ้มหนูแย้มอยากได้ของขวัญ เป็นการถ่ายทอดให้เด็กๆที่ทำความดี ก็อาจจะมีซานต้าคลอสมามอบของขวัญให้ที่บ้าน เมื่อหนูยิ้มหนูแย้มอยากได้ของขวัญก็ต้องเป็นเด็กดีของพ่อกับแม่ เป็นคลิปที่หนูยิ้มหนูแย้มอยากถ่ายคลิปนี้มาก เพราะเขาเชื่อว่าการทำความดีจะได้รับของขวัญจากซานต้า

ละครสอนใจเด็ก ตอน หนูยิ้มหนูแย้มอยากได้ของขวัญ เป็นการถ่ายทอดให้เด็กๆที่ทำความดี ก็อาจจะมีซานต้าคลอสมามอบของขวัญให้ที่บ้าน เมื่อหนูยิ้มหนูแย้มอยากได้ของขวัญก็ต้องเป็นเด็กดีของพ่อกับแม่ เป็นคลิปที่หนูยิ้มหนูแย้มอยากถ่ายคลิปนี้มาก เพราะเขาเชื่อว่าการทำความดีจะได้รับของขวัญจากซานต้า

Previous Post
Next Post
0 Comments
Leave a Reply